بله برون

  مراسم بله برون بله برون بخش مهمی از مراحل عروسی سنتی ایرانی است که در تحقق پیمان زناشویی و پیوند دو خانواده اهمیت بسیاری دارد. این مجلس به قصد تعیین شرایط مادی و معنوی ازدواج و پذیرش تعهدات خانواده داماد نسبت به خانواده عروس است. از این رو، بله­ بُران در تحقق پیمان زناشویی و پیوند دو خانواده یا دو طایفه اهمیت بسیاری دارد. زمان و مکان مراسم زمان برگزاری …
ادامه مطلب

متن عقد آریایی در ایران باستان

    متن عقد آریایی در ایران باستان متن عقد ایران باستان، عقد آریایی داماد :  به نام نامی یزدان تو را من برگزیدم از میان این همه خوبان  برای زیستن با تو  میان این گواهان ، بر لب آرم این سخن با تو ، وفادار تو خواهم بود در هر لحظه هر جا ، پذیرا میشوی آیا؟ عروس:  پذیرا میشوم مهر تو را از جان ، هم اکنون باز …
ادامه مطلب

موضوعات